SDE+ regeling

In Nederland wordt goed nagedacht over het milieu. Om de klimaatdoelstellingen te halen die voorschrijven dat er in 2020 tot wel 14% van de opgewekte stroom afkomstig moet zijn uit natuurlijke en duurzame bronnen, moeten bedrijven flink aangemoedigd worden over te stappen op betere alternatieven. Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen, is de SDE+-regeling. Dit is een subsidie die geldt voor bedrijven die grote projecten opzetten, waarbij ze gebruik maken van duurzame energiebronnen.

Duurzame stimulatie

SDE staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’. Het is een regeling die ervoor moet zorgen dat duurzame energie aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Wat voorheen nog gericht was op particulieren, richt de overheid zich bij de stimulatie van duurzame energie nu voornamelijk op grootgebruikers. Daar valt immers het snelst het meeste winst te halen, want bedrijven gebruiken veel energie en maken het minst snel de afweging om meer te betalen voor schone energie. Toch is dat nodig, want op dit moment schommelt de hoeveelheid duurzame energie rond de 5% van het totaal: er is dus flink wat verbetering nodig om het akkoord te halen.

SDE+ 2021

Wanneer de SDE+ voorjaar opent is nog niet helemaal bekend. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ wordt snel verwacht. Er zijn voorlopige bepalingen in de Staatscourant te lezen.

  • Ook in 2021 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar
  • Wanneer de SDE+ voorjaar is onbekend
  • Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar is evenmin onbekend
  • De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2021
  • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag

Zon SDE+

– Zonthermie: Subsidieaanvragen in deze categorie kan voor installaties met een afgedekte zonnecollector en een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW.
– Zon-PV projecten komen alleen in aanmerking voor SDE+ subsidie als zij een grootverbruikersaansluiting hebben. Laat je goed informeren door de netbeheerder over de hoogte van de kosten van de aansluiting. Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS en niet van deze regeling.

De SDE+ in de praktijk

De SDE+ regeling geeft bedrijven een flinke subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Daaronder vallen bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook windenergie en biomassa behoren tot de mogelijkheden. In totaal steekt de overheid ongeveer €8 miljard euro in dit project. Deze subsidie wordt voornamelijk ingezet om de kostprijs tussen duurzame energie en ‘gewone’ energie te verkleinen.

Wat kosten zonnepanelen in 2021?

Benader vandaag nog meerdere aanbieders van zonnepanelen en vergelijk het aanbod. Door de prijzen naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.