Subsidie zonnepanelen 2021

Van tijd tot tijd stelt de Rijksoverheid subsidies voor bijv. zonnepanelen en warmtepompen beschikbaar om duurzame energie in Nederland te stimuleren. Zo maakte het ministerie van Economische Zaken een lange tijd geleden (2012-2013) een subsidie vrij ten hoogte van €650 euro voor huishoudens die zonnepanelen kochten. Deze regeling was erg populair en is er sindsdien geen subsidie meer beschikbaar gesteld.

Nieuwe tijden, nieuwe regelingen

Een uitkering van maximaal €650 euro klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk maar is deze vergeleken met de huidige regeling aan de karige kant. Gezien de uitspraak van de Europese Gerechtshof in 2013 is het nu in alle Europese landen mogelijk om gebruik te maken van een BTW-regeling.

In plaats van een ‘gewone’ subsidie kun je daar in de plaats van een BTW-teruggave bij de Belastingdienst krijgen. Deze bedraagt 21% van het totaalbedrag en gaat het in het geval van een gemiddeld systeem (14 panelen) om meer dan €1000 euro die je terug kunt vorderen. Mooi meegenomen dus!

De kosten van jouw zonnepanelen weten?

Benader meerdere aanbieders van zonnepanelen voor advies en gratis informatie. Door de prijzen naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Subsidies in 2021

Gebaseerd op de informatie die we hebben vergaard van de websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst kunnen we vooralsnog melden dat er op dit moment geen wijzigingen voor 2021 gepland staan wat betreft de regelingen omtrent zonnepanelen subsidies. Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Je kunt gebruik maken van een alternatieve ‘subsidie’: de BTW-regeling.

Subsidie-Zonnepanelen2021.nl is in het leven geroepen om jou op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen wat betreft de subsidieregelingen. We kunnen de huidige situatie omtrent de subsidieregelingen in 2021 op deze manier samenvatten:

Doelgroep: Regeling(en):
Particulieren Geen subsidie1
VvE’s Geen subsidie1
Sportverenigingen Energiebesparing en Duurzame Energie van de RVO (gesloten)
MKB-ers MIA, VAMIL, KIA, EIA, Zon SDE+ 2021 voorjaar/najaar
Grote bedrijven
(+50 werknemers)
MIA, VAMIL, KIA, EIA, Zon SDE+ 2021 voorjaar/najaar
Agrariërs SDE+ 2021 voorjaar/najaar

1Alhoewel de Rijksoverheid de term ‘subsidie’ niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW-teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een ‘subsidie’. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag (21% van het totaal) bij de Belastingdienst terugvragen. Ook in 2021. Laat installateurs je meer vertellen over de mogelijkheden.

Verder kun je gebruik maken van zogenoemde lokale subsidies die aangeboden worden door jouw provincie en/of gemeente. Een lijst met alle regelingen vind je op: www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer.

Voorgaande jaren

De laatste subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid dateert zoals hierboven aangegeven uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 zou stoppen, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren maximaal €650 euro terug krijgen op de aanschaf van hun zonnepanelen systeem. Sindsdien zijn er geen ‘echte’ landelijke subsidies voor particulieren meer, maar kunnen zij sinds 2013 gebruik maken van de aantrekkelijk zonnepanelen BTW-regeling.

Voor wie zijn zonnepanelen interessant?

Hieronder zullen twee groepen behandeld worden voor wie zonnepanelen in het algemeen interessant kunnen zijn:

1) Particulier
2) Zakelijke gebruiker

1) Particulier

Op kleine en grote schaal maken mensen tegenwoordig gebruik van zonnepanelen. Niet alleen de zakelijke gebruiker loopt hierin voorop, ook de particulier is een serieuze gebruiker van zonnepanelen aan het worden. Niet alleen voor hun ecologische duurzaamheid maar ook zeker voor de financiële voordelen. Ondanks al deze voordelen is het overstappen naar zonnepanelen best een grote en kostrijke actie voor de meeste huisbezitters. De kosten van zonnepanelen kunnen al snel oplopen tot een bedrag van €1300 euro voor enkele panelen, zeker geen kleine prijs voor de doorsnee particulier. In het verleden kon er nog een regeling getroffen worden waardoor de particulier een gedeelte terug kreeg van de overheid. Deze regeling had vooral te maken met een vermindering in de BTW van 21% naar 6% en kon het ervoor zorgen dat particulieren rond de €200 euro gingen besparen. Deze regeling is in 2016 niet meer van toepassing maar heeft plaats gemaakt voor een nieuwe BTW-regeling, zoals eerder beschreven. Hieronder volgt een overzicht en beschrijving van de meest voordelige en gebruikte regelingen, subsidies en voordelen waar de particuliere gebruiker van zonnepanelen recht op heeft:

– Salderingsregeling

Als je je afvraagt of het voor jou nu een goed idee is om zonnepanelen aan te schaffen, dan kun je de salderingsregeling meenemen in je beslissing. Het is namelijk besloten dat de salderingsregeling zal blijven bestaan tot en met 2023. Dat betekent dat je tot die tijd evenveel ontvangt voor de stroom die je te veel genereert als voor de stroom waar je voor zou betalen. Dit is inclusief transportkosten en belastingen.

Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een energiemeter die terug kan draaien. Houd er echter wel rekening mee dat dit alleen van toepassing is tot aan de salderingsgrens (die staat gelijk aan jouw afname van stroom op jaarbasis en is voor elk huishouden weer anders).

Update 1: de regeling was gegarandeerd tot 2023 maar Minister Wiebes gooit de salderingsregeling al in 2020 op de schop. Hier meer over op Business Insider.

Update 2: ‘Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.’ Zie website: www.rvo.nl

– Veranderen van energieleverancier

Als je van energieleverancier wilt veranderen is het belangrijk dat je een goede vergelijking maakt. Veel particulieren maken door onzekerheid en ongeduld de fout om de verkeerde leverancier te kiezen. Hierdoor betaal je niet alleen te veel voor stroom dat je inkoopt maar krijg je wellicht ook niet het juiste bedrag voor de teruglevering van jouw opgewekte stroom.

– Teruggave op de BTW

Eerder in dit artikel is er al een hint gegeven op de voordelen van een regeling die jou een teruggave op de BTW biedt. Aangezien er voor de particuliere gebruiker geen vaste subsidies voor het gebruik van zonnepanelen worden gehandhaafd dit jaar is er dus behoefte aan een vervangende regeling.

Proces voor de particulier
Nu je je realiseert hoe lucratief deze regeling kan zijn is het belangrijk om te weten hoe je er optimaal gebruik van kan maken en hoe je de BTW over zonnepanelen terugvordert. De volgende stappen zullen illustreren hoe de particuliere gebruiker dit proces goed kan aanpakken. Het proces begint bij de Belastingdienst waar je het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ moet invullen. Dit formulier is vooral gericht om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke gegevens, rechtsvorm en inkomsten van de particuliere gebruiker. Onthoud dat je geen geregistreerde ondernemer hoeft te zijn maar dat je wel zo beschouwd wordt door de overheid om de teruggave regeling te laten rechtvaardigen.

Forfait 2021
Dit jaar ziet het forfait per zoveel Wattpiek opgewekt vermogen er als volgt uit:

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 – 1000 €20
1001 – 2000 €40
2001 – 3000 €60
3001 – 4000 €80
4001 – 5000 €100
5001 – 6000 €120
6001 – 7000 €140
7001 – 8000 €160
8001 – 9000 €180
9001 – 10.000 €200

Voorbeeld
Aan jou is €800 BTW in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde BTW €60. Omdat de aan jou in rekening gebrachte BTW hoger is dan de verschuldigde BTW, kun je in dit voorbeeld €740 terugvragen. Vul in jouw aangifte het bedrag van €800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van €60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag ben je volledig verschuldigd. Je bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen (overigens bestaan er al jaren geen specifieke zonnepaneel subsidies voor particulieren meer). Wat je uiteindelijk kwijt bent voor een zonnepaneel systeem op jouw dak kun je het beste laten uitrekenen door zonnepaneel experts. Vraag gratis offertes incl. een kostenoverzicht en rendementsberekening op.

2) Zakelijke gebruiker

Er is een trend gaande in de zakenwereld en de overheidssector waarin duurzame energie een steeds prominentere rol krijgt in nieuwe beleidsontwikkelingen, wetten en projecten. Ieder bedrijf, organisatie of instituut wilt zich zo goed mogelijk profileren in een competitieve werkomgeving. De overheid speelt hier de laatste jaren uitstekend op in en verleidt de zakenwereld met lucratieve subsidies en vele voordelen voor het gebruik van duurzame energie. De overheid wilt dat bedrijven een grote rol gaan spelen om het behalen van bepaalde klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. Een van deze doelstellingen is het duurzamer maken van vele van onze energiebronnen. De overheid heeft hierdoor vele verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor ondernemers die gebruik maken van zonnepanelen. Ook maken steeds meer gemeentes door het land subsidies beschikbaar voor bedrijven met projecten of initiatieven gericht op duurzaamheid, groene energie en het gebruik van zonnepanelen.

– KIA & MIA

Deze ontwikkeling brengt ook vele potentiële voordelen met zich mee voor zakelijke gebruikers van zonnepanelen. Van lokale subsidies, BTW teruggave en speciale bespaarleningen tot aan zakelijke aftrekregelingen zoals de kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn slechts een aantal van de vele voordelige regelingen waar bedrijven en organisaties een beroep op kunnen doen. Deze tekst zal zich focussen op de vele verschillende regelingen, subsidies en voordelen van het gebruik van zonnepanelen voor iedere specifieke gebruikersgroep. Lees verder op de website van de RVO: www.rvo.nl/kia-mia-vamil/

– Kilowattuur

Dit alles zal vele ondernemers als muziek in de oren klinken. Het is alleen wel zo dat je een sterke onderneming moet hebben die een aanzienlijke winst maakt aangezien de hoogte van de subsidie voor een groot deel te maken heeft met de belastingdruk van jouw onderneming. Als onderneming is het natuurlijk van uiterst belang dat je een goede afweging maakt van iedere investering die je doet. Zo doe je er als zakelijke gebruiker goed aan om te weten hoeveel energie je als onderneming verbruikt en of er dan nog genoeg terugverdiensten uit te halen zijn. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je als zakelijke gebruiker kunnen helpen bij het berekenen van jouw rendement. Als je tot 10.000 kilowattuur per jaar verbruikt dan moet je er rekening mee houden dat je pas na 6 tot 7 jaar terugverdient op jouw investering. Voor bedrijven die veel meer verbruiken kan dit makkelijk oplopen naar de 17 jaar.

De energie-investeringsaftrek ook wel bekend als EIA is een van de meest actuele aftrekregelingen voor bedrijven die zonnepanelen gebruiken. Deze aftrek is een fiscale aftrek die vanaf het kalenderjaar 2016 maar liefst 60% kan bedragen. Ook kleinere bedrijven zoals eenmanszaken kunnen van deze aftrekregeling gebruik maken. Wel moet een bedrijf aan een bepaald minimum voldoen om voor de EIA in aanmerking te kunnen komen. Zo moet een bedrijf over minimaal 100 zonnepanelen beschikken zodat er een bepaald minimum aan energie opgewekt wordt.

> Laat je deskundig adviseren over de (subsidie)mogelijkheden door meerdere installateurs.

– Combinatieregeling

Een ander voordeel van deze regeling is dat de energie-investeringsregeling gecombineerd kan worden met asbestsanering. De zonnepanelen kunnen door middel van deze combinatie voor ongeveer 75% vrij worden afgeschreven. Als zakelijke gebruiker is het wel belangrijk om dit in een kort tijdsbestek van enkele maanden voor elkaar te krijgen. Aangezien asbest onder de milieu-investeringsregeling (MIA) valt is het behoorlijk voordelig om deze twee regelingen met elkaar te verbinden.

Asbestsanering brengt namelijk weer een aantal subsidies met zich mee. Zo is er naast de milieu-investeringsregeling (MIA) ook de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Niet ieder bedrijf komt hiervoor in aanmerking aangezien er aan vele eisen moet worden voldaan. Toch kan deze rekening zeer lucratief uitvallen en voor tot wel 75% fiscale aftrek zorgen. Voor grote aanvullende projecten worden er ook een aantal subsidies beschikbaar gesteld. De overheid legt veel nadruk op dit soort projecten aangezien deze projecten en initiatieven prima aansluiten op het beleid van de overheid op het gebied van duurzaamheid en groene energie. Een van deze subsidies beloont het opwekken van hernieuwbare energie door middel van zonnepanelen. Deze subsidies kunnen oplopen tot rond de €2000 euro.

Overtuigd?

Ben je overtuigd van de voordelen van zonnepanelen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Dan is het verstandig om eerst het aanbod in jouw regio te vergelijken zodat je een goed beeld van de markt kunt krijgen. Vraag gratis meerdere offertes op en kom vrijblijvend in contact met zonnepaneel installateurs.

Wat kosten zonnepanelen in 2021?

Benader vandaag nog meerdere aanbieders van zonnepanelen en vergelijk het aanbod. Door de prijzen naast elkaar te leggen kun je besparen op de aanschafkosten.

Bronnen:
– Rijksoverheid; zonnepanelen
www.rijksoverheid.nl
– Rijksoverheid: subsidie sportverenigingen
www.rvo.nl
– Belastingdienst: BTW-regeling
www.belastingdienst.nl